יום שני, 12 בדצמבר 2011

שאלונים לעבודות מחקר / סמינריון


השאלון, בהקשר האקדמי, הינו כלי מחקר בו נעשה שימוש במגוון רחב של תחומי מחקר. בשונה מראיון, השאלון הוא כלי מתוכנן וקבוע מראש הניתן באופן זהה לכל אוכלוסיית המחקר.
מטרת השאלון הוא לגלות מידע אודות התנהגויות ותופעות שונות, במגוון תחומי מחקר, והגורמים המשפיעים עליהן: שביעות רצון בעבודה (משאבי אנוש); עמדות כלפי נושאים שונים, כמו סמים; הרגלי צריכה; הרגלי צפיה; ועוד ועוד.
דוגמאות למחקרים:
עמדות קשישים לגבי מעבר לבית אבות
הקשר בין דרגה ורמת תפקיד לבין שביעות רצון ושיעור היעדרות מן העבודה
בניית מוצר ביטוחי ובדיקת פלח השוק באמצעות שאלון.
עמדת סטודנטים אל מוריהם בתיכון לעומת עמדתם למרצה באוניברסיטה.
חקר שוק - דרכים אפקטיביות להקטנת תאונות הדרכים.


בעבודות מחקר (סמינריוניות או אחרות) ניתן לעשות שימוש בשאלונים שנכתוב במיוחד עבור העבודה; בשאלונים שנעשה בהם שימוש במחקרים קודמים; או בשאלונים ממחקרים קודמים שנבצע בהם התאמה למחקר שאנו מבצעים.

בהכנת שאלון מחקר יש לתת את הדעת לדברים ושיקולים רבים, ובינהם: מכתב מקדים לנשאל שיכלול הסבר על השאלון ועל אופן מילויו, ניסוח בהיר של השאלות, מספר שאלות וסדר הופעתן - בהתאם למחקר הספציפי, בחירת סולם מדידה, מהימנות, תקפות, האמצעים הסטטיסטיים באמצעותם ינותחו התוצאות, ועוד.

את השאלון יכול הנחקר למלא באופן עצמי (שאלון בדיווח עצמי); או שהחוקר ממלא על פי תשובות הנחקר פנים-מול-פנים. חלוקת השאלון נעשתה לרוב באופן ידני, אך כיום גובר השימוש באינטרנט ובדואר האלקטרוני הן במטרה להגיע לאוכלוסיית מחקר רלבנטית והן להקל על החוקר.

במחקרים שנעשים באמצעות שאלונים, קיימות גם מגבלות מחקריות, דוגמת בעיית אי-המשיבים (כאלה המסרבים לענות על השאלון), בעיית של אמינות התשובות (מילוי השאלון בצורת דיווח עצמי יכול להיות מושפע מרצייה חברתית), וכד'.

שאלונים לדוגמא ניתן למצוא באתר:


http://www.asking-info.com/