יום רביעי, 6 באפריל 2011

סמינריון בנושא אי שוויון

על רקע המציאות העולמית, הנושא של אי שוויון ופערים חברתיים וכלכליים הוא נושא "חם".
קיימים מספר תחומים של אי שוויון כאשר העיקריים הינם: אי שוויון כלכלי ואי שוויון בשכר, אי שוויון חברתי, ואי שוויון מגדרי. העיסוק באי שוויון ופערים חברתיים יכול להתמקד במדינה אחת או בין איזורים בעולם, למשל הפער בין העולם המערבי המפותח לעולם השלישי המתפתח והלא מפותח.


אי שוויון כלכלי הוא אחד מהגורמים למחאות החברתיות שהתעוררו במדינות רבות ב-2011-2010: ספרד, ישראל, אנגליה, ארה"ב וכמובן "האביב הערבי" שהחל בתוניסיה והמשיך לאלג'יריה, לוב, מצרים ועוד. חשוב לציין כי קיים כמובן הבדל מהותי בין המחאות בעולם המערבי (אירופה וארה"ב), בהן מתקיימים משטר דמוקרטי וכלכלה חופשית, לבין המחאות בעולם הערבי, שבחלק גדול מהן מדובר במשטר אוטוריטרי במידה זו או אחרת. כך שאם נכתוב עבודה אקדמית בנושא זה במסגרת לימודי מדע המדינה שתכלול השוואה בין מדינות, הרי שיש להדגיש את סוג המשטר שאנו חוקרים. במסגרת זו ניתן לבדוק למשל את השפעת סוג המשטר על רמת האי שוויון או האם קיים קשר בין סוג המשטר לרמות האי-שוויון. ניתן גם לבחון את הקשר ההפוך: האם אי שוויון כלכלי-חברתי משפיע על המשטר ועל סוג השלטון, ולמשל על רמת הדמוקרטיות של המדינה.

אי שוויון כלכלי-חברתי בא לידי ביטוי בעיקר בשכר ובשוויון הזדמנויות כלכלי. פערי שכר מהווים גורם ומאפיין מרכזי של פערים ואי שוויון כלכלי-חברתי, כאשר קיימים פערים בין מגזרי אוכלוסיה שונים: מרכז-פריפריה; גברים-נשים (אי שוויון מגדרי); צעירים-מבוגרים (גילנות); קבוצות רוב-קבוצות מיעוט (ערבים-יהודים; ישראלים ותיקים-עולים חדשים).
מדובר כמובן בכר פורה למחקר אקדמי בתחום. מחקר זה יכול לבחון את אי השוויון מן ההיבטים הכלכליים, הסוציולוגיים וכו'.

עבודות בנושאים אלה צריכות כמובן להסתמך ראשית כל על נתונים סטטיסטיים, אותם ניתן להשיג באמצעות אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מקורות עיתונאיים ומרכזי מחקר. להלן מס' אתרים שימושיים בהקשר זה:
אתר הלמ"ס:  http://www.cbs.gov.il/reader
מרכז אדווה: http://www.adva.org/
מרכז המחקר והמידע של הכנסת: http://www.knesset.gov.il/mmm/heb/index.asp (לדוג': "מדדי עוני ופער חברתי בישראל – ניתוח כלכלי" - http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02368.pdf).