יום שני, 12 בדצמבר 2011

שאלונים לעבודות מחקר / סמינריון


השאלון, בהקשר האקדמי, הינו כלי מחקר בו נעשה שימוש במגוון רחב של תחומי מחקר. בשונה מראיון, השאלון הוא כלי מתוכנן וקבוע מראש הניתן באופן זהה לכל אוכלוסיית המחקר.
מטרת השאלון הוא לגלות מידע אודות התנהגויות ותופעות שונות, במגוון תחומי מחקר, והגורמים המשפיעים עליהן: שביעות רצון בעבודה (משאבי אנוש); עמדות כלפי נושאים שונים, כמו סמים; הרגלי צריכה; הרגלי צפיה; ועוד ועוד.
דוגמאות למחקרים:
עמדות קשישים לגבי מעבר לבית אבות
הקשר בין דרגה ורמת תפקיד לבין שביעות רצון ושיעור היעדרות מן העבודה
בניית מוצר ביטוחי ובדיקת פלח השוק באמצעות שאלון.
עמדת סטודנטים אל מוריהם בתיכון לעומת עמדתם למרצה באוניברסיטה.
חקר שוק - דרכים אפקטיביות להקטנת תאונות הדרכים.


בעבודות מחקר (סמינריוניות או אחרות) ניתן לעשות שימוש בשאלונים שנכתוב במיוחד עבור העבודה; בשאלונים שנעשה בהם שימוש במחקרים קודמים; או בשאלונים ממחקרים קודמים שנבצע בהם התאמה למחקר שאנו מבצעים.

בהכנת שאלון מחקר יש לתת את הדעת לדברים ושיקולים רבים, ובינהם: מכתב מקדים לנשאל שיכלול הסבר על השאלון ועל אופן מילויו, ניסוח בהיר של השאלות, מספר שאלות וסדר הופעתן - בהתאם למחקר הספציפי, בחירת סולם מדידה, מהימנות, תקפות, האמצעים הסטטיסטיים באמצעותם ינותחו התוצאות, ועוד.

את השאלון יכול הנחקר למלא באופן עצמי (שאלון בדיווח עצמי); או שהחוקר ממלא על פי תשובות הנחקר פנים-מול-פנים. חלוקת השאלון נעשתה לרוב באופן ידני, אך כיום גובר השימוש באינטרנט ובדואר האלקטרוני הן במטרה להגיע לאוכלוסיית מחקר רלבנטית והן להקל על החוקר.

במחקרים שנעשים באמצעות שאלונים, קיימות גם מגבלות מחקריות, דוגמת בעיית אי-המשיבים (כאלה המסרבים לענות על השאלון), בעיית של אמינות התשובות (מילוי השאלון בצורת דיווח עצמי יכול להיות מושפע מרצייה חברתית), וכד'.

שאלונים לדוגמא ניתן למצוא באתר:


http://www.asking-info.com/

יום רביעי, 6 באפריל 2011

סמינריון בנושא אי שוויון

על רקע המציאות העולמית, הנושא של אי שוויון ופערים חברתיים וכלכליים הוא נושא "חם".
קיימים מספר תחומים של אי שוויון כאשר העיקריים הינם: אי שוויון כלכלי ואי שוויון בשכר, אי שוויון חברתי, ואי שוויון מגדרי. העיסוק באי שוויון ופערים חברתיים יכול להתמקד במדינה אחת או בין איזורים בעולם, למשל הפער בין העולם המערבי המפותח לעולם השלישי המתפתח והלא מפותח.


אי שוויון כלכלי הוא אחד מהגורמים למחאות החברתיות שהתעוררו במדינות רבות ב-2011-2010: ספרד, ישראל, אנגליה, ארה"ב וכמובן "האביב הערבי" שהחל בתוניסיה והמשיך לאלג'יריה, לוב, מצרים ועוד. חשוב לציין כי קיים כמובן הבדל מהותי בין המחאות בעולם המערבי (אירופה וארה"ב), בהן מתקיימים משטר דמוקרטי וכלכלה חופשית, לבין המחאות בעולם הערבי, שבחלק גדול מהן מדובר במשטר אוטוריטרי במידה זו או אחרת. כך שאם נכתוב עבודה אקדמית בנושא זה במסגרת לימודי מדע המדינה שתכלול השוואה בין מדינות, הרי שיש להדגיש את סוג המשטר שאנו חוקרים. במסגרת זו ניתן לבדוק למשל את השפעת סוג המשטר על רמת האי שוויון או האם קיים קשר בין סוג המשטר לרמות האי-שוויון. ניתן גם לבחון את הקשר ההפוך: האם אי שוויון כלכלי-חברתי משפיע על המשטר ועל סוג השלטון, ולמשל על רמת הדמוקרטיות של המדינה.

אי שוויון כלכלי-חברתי בא לידי ביטוי בעיקר בשכר ובשוויון הזדמנויות כלכלי. פערי שכר מהווים גורם ומאפיין מרכזי של פערים ואי שוויון כלכלי-חברתי, כאשר קיימים פערים בין מגזרי אוכלוסיה שונים: מרכז-פריפריה; גברים-נשים (אי שוויון מגדרי); צעירים-מבוגרים (גילנות); קבוצות רוב-קבוצות מיעוט (ערבים-יהודים; ישראלים ותיקים-עולים חדשים).
מדובר כמובן בכר פורה למחקר אקדמי בתחום. מחקר זה יכול לבחון את אי השוויון מן ההיבטים הכלכליים, הסוציולוגיים וכו'.

עבודות בנושאים אלה צריכות כמובן להסתמך ראשית כל על נתונים סטטיסטיים, אותם ניתן להשיג באמצעות אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מקורות עיתונאיים ומרכזי מחקר. להלן מס' אתרים שימושיים בהקשר זה:
אתר הלמ"ס:  http://www.cbs.gov.il/reader
מרכז אדווה: http://www.adva.org/
מרכז המחקר והמידע של הכנסת: http://www.knesset.gov.il/mmm/heb/index.asp (לדוג': "מדדי עוני ופער חברתי בישראל – ניתוח כלכלי" - http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02368.pdf).