יום שני, 25 באוקטובר 2010

כתיבת עבודת סמינריון

1. מהו סמינריון?
סמינריון היא עבודה אקדמית הנכתבת בדרך כלל בשלבים מתקדמים של התואר הראשון, והיקפה גדול יותר מעבודות קודמות שכתבתנו (עבודות סיום קורס, תרגילים, פרו-סמינריונים). למעשה, עבודה סמינריונית היא ביטוי ליכולות האקדמיות שלמדנו ויישום שלהן. כאן נוכל להביא לידי ביטוי את יכולות איסוף החומר הביבליוגרפי, את יכולת הניתוח של הטקסטים שאספנו והצגתם באופן אינטגרטיבי, ולבסוף, את יכולת ביצוע המחקר האקדמי.
עבודות סמינריוניות עשויות להיות עבודות עיונית בעיקרן או עבודות מחקריות, במסגרתן מבצע הכותב מחקר עצמאי.

2. מאיפה מתחילים?
ראשית חשוב לדעת מה נדרש מאיתנו. ההגדרות לעבודה סמינריונית הן אחידות למדי, אך קיימים הבדלים מסוימים בדרישות בין מרצים שונים ובין מוסדות לימוד שונים. על כן יש לעיין היטב בדף הדרישות שקיבלנו ובמידת הצורך להיוועץ במתרגל או במנחה.
הדרישות כוללות: היקף העבודה (מספר עמודים), סוג המחקר (עיוני/אמפירי) וכלי המחקר, אופן ציון מראי המקום והביבליוגרפיה, סוג הגופן וגודלו, וכו'.

לאחר שהבהרנו לעצמנו מה נדרש מאיתנו, יש לבחור נושא לכתיבת הסמינריון. הנושא נבחר בהתאם לתחום בו עוסק קורס הסמינריון שבמסגרתו אנו כותבים את העבודה. לעיתים ניתן יהיה לבחור מתוך רשימת נושאים סגורה שיציג מנחה הקורס ובמקרים אחרים ניתן יהיה גם לבחור נושא באופן עצמאי.
בבחירת הנושא כדאי להתחשב בגורמים כמו מידת העניין שלנו בו וכמות המקורות הזמינים בנושא (יתכן שנמצא נושא מעניין מאין כמוהו, אך אם נתקל במיעוט מקורות, הדבר יקשה עלינו מאוד לכתוב עבודה סמינריונית טובה).

תכנון זמן:
לאחר שבחרנו נושא לעבודה ואנוניודעים פחות או יותר מה ברצוננו לחקור, רצוי לתכנן לוח זמנים לשלבים השונים של המחקר: איסוף החומר, כתיבת הסקירה הספרותית, עריכת המחקר וכו'. תכנון כזה יסייע בידינו להימנע מהגשה באיחור ומפשרות רבות מדי (אי התייחסות למקורות מסוימים שאספנו, אי תשומת לב לניתוח הנתונים וכד').

<המשך>

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה